Folder för KonstAnten 2022

Önskar du ett tryckt exemplar, skicka oss ett meddelande på instagram @konstanten.nu. 

Utsida av foldern:

Insida av foldern: