Om KonstAnten

KonstAnten startade som ett projekt 2007 med stöd av LEADER+, för att skapa ett nätverk för konstnärer i området runt sjön Anten i Alingsås kommun.

Målet är att skapa utställningslokaler och rum för visning av konst i området och skapa bättre förutsättningar för konstens spridning, samt verka för en ökad turistnäring.

KonstAnten är en ideell konstförening.

Presskontakt:
Kicki Granholm, 0706-767381, kicki@kickiart.se
Rose-Marie Mortensen, 0705-154146, rose.marie.artist@gmail.com

Kontaktperson övriga förfrågningar:
Anna Löfgren Samuelsson, 0709-699697, annalofgren61@gmail.com