Om KonstAnten

KonstAntens konstrunda startade som ett projekt 2007 med stöd av LEADER+, för att skapa ett nätverk för konstnärer i området runt sjön Anten i Alingsås kommun.

Målet är att skapa utställningslokaler och rum för visning av konst i området och skapa bättre förutsättningar för konstens spridning, samt verka för en ökad turistnäring.

KonstAnten är en ideell konstförening. 

Styrelsen 2024
Ordförande: Sture Elmäng, 0707-321179, sture@elmang.se
Vice ordförande: Sylvia Robertsson, 0730-609557, sylviarobertsson82@gmail.com
Sekreterare: Barbro Winsten, 0702-836755, barbrowinsten@gmail.com
Kassör: Ing-Britt Fogelberg, 0706-631112, ingfog@telia.com
Suppleanter: Irene Lidwall Gullersby, 0723-052120, irene.lidvallgullersby@falkoping.se 
                    Anna Lidwall, 0707-455366, anna.lidwall@gmail.com
Revisor: Mats Andersson Här ser ni en del av gänget som ställt ut 2023!