Om KonstAnten

KonstAntens konstrunda startade som ett projekt 2007 med stöd av LEADER+, för att skapa ett nätverk för konstnärer i området runt sjön Anten i Alingsås kommun.

Målet är att skapa utställningslokaler och rum för visning av konst i området och skapa bättre förutsättningar för konstens spridning, samt verka för en ökad turistnäring.

KonstAnten är en ideell konstförening. Styrelsen består av Susanna Nerell, Ing-Britt Fogelberg, Helena Halvordsson, Irene Lidvall Gullersby, Susanne Holm och Madeleine Karlsson. 

Kontaktperson för press och övriga frågor:
Susanna Nerell, 0736-41 74 95, sannapooh@hotmail.com


Här ser ni en del av gänget som ställer ut 2023!