Välkommen att ansöka om medlemskap i KonstAnten!

Verksamheten
KonstAnten är ett nätverk bestående av konstnärer som är boende, verksamma eller har anknytning till området runt Sjön Anten i Alingsås kommun. Målsättning är att skapa bättre förutsättningar för konsten, öka intresset för konst samt nätverka med konstnärer verksamma i området runt Sjön Anten. KonstAnten genomför årligen en konstrunda första helgen i September.

Föreningens styrelse bereder och kallar till Årsmöte och medlemsmöten. Det är medlemmarna som själva arrangerar konstrundan. Alla medlemmar bidrar med eget ideellt arbete i planering och eget genomförande. Årsmöte hålls årligen innan mars utgång. Medlemsmöten hålls minst 2 ggr under året. Medlemmarna betalar medlemsavgift per år. Genom att söka sponsorer i näringslivet får föreningen in budget till trycksaker/foldrar med mera.

Ansökan om medlemskap
Medlemskap kan sökas av den som är bosatt, är verksam eller på annat sätt har anknytning till området runt sjön Anten. Ansökan om medlemskap skickas in senast 15 februari 2023. Medlemsansökan görs här på hemsidan. Nya medlemmar väljs in av en grupp
bestående av föreningens konstnärer. Hänsyn tas också till föreningens behov av nya medlemmar vid tidpunkten.

Konstrundan
Fördelning av arbete inför konstrundan görs på årsmötet i mars. Som deltagande medlem i konstrundan visas egentillverkad konst. Alla har eget ansvar för utställning i egen eller gemensam ateljé. Föreningen har en samlingsutställning där alla medlemmar ges möjlighet att ställa ut sitt verk (Gräfsnäs slottsruin). 

Information om konstrundan finns i en gemensam KonstAnten-folder och på föreningens hemsida, Facebook och Instagram konton. Alla deltagare bidrar till att sprida information om konstrundan. Alla får ett antal KonstAntenfoldrar som man ansvarar för att dela ut.
Varje medlem ansvarar för skyltning till sin egen utställning i ateljé/lokal.

Varmt välkommen med din ansökan!